1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych Serwisu zostały przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator zobowiązuje się do tego, że osoby te zachowają tajemnicę danych oraz będą przestrzegać polityki bezpieczeństwa, zabezpieczając dane przed:
  a) udostępnieniem osobom nieuprawnionym,
  b) zabraniem przez osoby nieuprawnione,
  c) zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem,
  d) przetwarzaniem z naruszeniem ustawy.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Właściciel Serwisu.
 4. Dane Osobowe przechowywane w Serwisie hostingowane są przez firmę Home Business Services sp. z o.o.
 5. Komputery wykorzystywane do przetwarzania Danych Osobowych są wyposażone w licencjonowane programy antywirusowe. Administrator nadał osobom upoważnionym do przetwarzania danych indywidualny login i hasło dostępu do Serwisu.
 6. Administrator ma prawo rejestrowania i monitorowania wejść do Serwisu.
 7. Ponadto osoby upoważnione, przetwarzające dane, stosują zabezpieczenia: wygaszacza ekranu, hasła do systemu operacyjnego oraz zabezpieczenia przed wglądem wydruków z danymi przed osobami nieupoważnionymi.
 8. Dostęp do danych gromadzonych w Serwisie jest zabezpieczony hasłem.
 9. Dostęp i/lub przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia Administratora może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku działania podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 10. W Serwisie zbierane są:
  a) wszystkie dane przesyłane za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego i Formularza zapytań,
  b) informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (np. adres IP i inne informacje zawarte w logach systemowych). Informacje te mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych oraz przy tworzeniu analiz statystycznych i marketingowych.
 11. Wykorzystanie cookies - Serwis wykorzystuje technologię zapamiętywania danych cookies, aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie oraz dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb. Dzięki wykorzystaniu cookies dane zostają zapamiętane i użyte przy następnych odwiedzinach Serwisu bez konieczności ponownego wpisywania tych danych. Administrator nie udostępnia tych danych właścicielom innych witryn. Jeżeli Inwestor / Użytkownik /Odwiedzający nie zgadza się na użycie cookies, może wyłączyć obsługę cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 12. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadkach:
  a) rejestracji w Serwisie,
  b) wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie w zakładce "Kontakt", c) wysłania zapytania dotyczącego Oferty poprzez Formularz zapytania umieszczony w Serwisie.
 13. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu oraz na potrzeby tworzenia spersonalizowanych reklam. Administrator zapewnia, że w takim przypadku podmiotom trzecim nie przekazywane są żadne dane identyfikujące Inwestorów, Użytkowników lub Odwiedzających.
 14. Każdy Inwestor, Użytkownik i Odwiedzający ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Serwisu i udostępniać informacje o sobie, ma także prawo do usunięcia informacji o sobie lub nie korzystania z Serwisu.
 15. Administrator nie przechowuje danych poufnych (np. numery kart kredytowych, kont bankowych).
 16. Administrator nie sprzedaje danych zebranych o Inwestorach, Użytkownikach i Odwiedzających podmiotom trzecim.
 17. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Inwestorzy i Użytkownicy mają prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać informację na adres e-mail Administratora lub listownie na adres Administratora.
facebook